Advantage Group, a.s.

Investujte s námi do reálné ekonomiky

Nabízíme investorům bezpečné investice formou nákupů prosperujících firem.

Ať jste firma nebo soukromá osoba, investujte své volné finanční prostředky tím nejlepším možným způsobem – kupte si zdravou a prosperující firmu.  

Při investování do nákupu firem umíme sloučit menší počet investorů do jednoho subjektu. Investor pak vlastní podíl ve společnosti, na majetku firmy a i na výsledku hospodaření.

Jako majitel prosperující firmy

Nabízíme komplexní služby

Strategický investor

Nákupem nové společnosti strategický investor rozšiřuje svůj dosavadní segment podnikání, zvyšuje svůj obchodní podíl na trhu nebo vstupuje na trhy zcela nové. Strategický Investor má zájem stát se novým vlastníkem firmy a následně jí aktivně řídit.

V rámci námi poskytované služby M&A pro investora najdeme vhodnou firmu a zajistíme kompletní nákupní transakci od vstupních jednání až po podpis transakční dokumentace a finanční vypořádání. Pokud strategický investor nemá potřebné řídící kapacity, převezmeme řízení společnosti na dohodnutou dobu.

Finanční investor

Finanční investor vkládá své finanční prostředky do nové společnosti, tedy kupuje obchodní podíl firmy a následně profituje z jejího růstu. Finanční investor může být jak fyzická, tak právnická osoba.

Pro finančního investora, který má zájem o investici do firmy, ale nemá zájem na jejím následném osobním, aktivním řízení:

Pro finančního investora, který má zájem koupit společnost, nemá zájem na jejím aktivním řízení a současně počítá s následným prodejem jím zhodnocené firmy:

Vybereme pro Vás vhodné společnosti (včetně vypracování jejich valuace) a zprostředkujeme vyjednání celé transakce. Zajistíme financování transakce a přípravu podnikatelského plánu. Zrealizujeme provedení Due Dilligence, i přípravu transakční dokumentace. Transakci zrealizujeme „na klíč“.

Pokud nemáte zájem nebo kapacitu firmu následně aktivně řídit, převezmeme nad firmou kompletní manažerskou správu a budeme Vám garantovat výsledky.

Investujete s námi do reálné ekonomiky

Nabízíme služby na míru požadavků, investora – realizaci akvizice provádíme „na klíč“.

Výběr a nákup společnosti do majetku investora

V případě, kdy investor chce mít přímou kontrolu nad vlastnictvím společnosti, nabízíme výběr a akvizici společnosti.

Financování pro investory

Zejména menším investorům nabízíme komplexní financování, kdy kombinujeme kapitálové a bankovní / nebankovní zdroje.

Správa společnosti

V případě, kdy investor chce společnost přímo vlastnit, ale nechce jí aktivně řídit nabízíme manažerskou správu společnosti. Manažerská správa společnosti se uskutečňuje na základě smlouvy a majitelem schváleného podnikatelského plánu, za jehož realizaci převezmeme odpovědnost. Manažerská správa společnosti má široké využití díky flexibilitě realizace z pohledu času, účelu a skutečnosti, kdy majitel může okamžitě převzít řízení společnosti do vlastních rukou. Tato forma investice zajišťuje nejvyšší míru zhodnocení vložených prostředků a 100% majetkovou kontrolu vlastních aktiv.

Majitel vystupuje jako investor a je pravidelně a podrobně informován, přes vstupní uživatelské jméno a heslo je mu k dispozici podrobný informační portál s aktuálními daty jím vlastněné společnosti.  

Aranžmá investiční architektury pro fondy

Pro velké investiční fondy nabízíme přípravu a náš podíl na realizaci investiční architektury. Prakticky se může jednat o konsolidace nebo dílčí konsolidace odvětví. Jedná se o akvizice více oborových subjektů za účelem „řetězení přidaných hodnot“. Součástí naší služby je vyjednání souhlasu kupovaných subjektů.