Komplexní služby pro investory

Nabízíme služby na míru požadavkům investora – realizaci akvizice provádí „na klíč“.

Výběr a nákup společnosti do majetku investora

V případě, kdy investor chce mít přímou kontrolu nad vlastnictvím společnosti, nabízíme výběr a akvizici společnosti.

Financování pro investory

Zejména menším investorům nabízíme komplexní financování, kdy kombinujeme kapitálové a bankovní / nebankovní zdroje.

Správa společnosti

V případě, kdy investor chce společnost přímo vlastnit, ale nechce jí aktivně řídit nabízíme manažerskou správu společnosti. Manažerská správa společnosti se uskutečňuje na základě smlouvy a majitelem schváleného podnikatelského plánu, za jehož realizaci převezmeme odpovědnost. Manažerská správa společnosti má široké využití díky flexibilitě realizace z pohledu času, účelu a skutečnosti, kdy majitel může okamžitě převzít řízení společnosti do vlastních rukou. Tato forma investice zajišťuje nejvyšší míru zhodnocení vložených prostředků a 100% majetkovou kontrolu vlastních aktiv.

Majitel vystupuje jako investor a je pravidelně a podrobně informován, přes vstupní uživatelské jméno a heslo je mu k dispozici podrobný informační portál s aktuálními daty jím vlastněné společnosti.  

Aranžmá investiční architektury pro fondy

Pro velké investiční fondy nabízíme přípravu a náš podíl na realizaci investiční architektury. Prakticky se může jednat o konsolidace nebo dílčí konsolidace odvětví. Jedná se o akvizice více oborových subjektů za účelem „řetězení přidaných hodnot“. Součástí naší služby je vyjednání souhlasu kupovaných subjektů.