Advantage Group, a.s.

Vaše podpora při rozvoji obchodních aktivit podniku

Výrobní podniky disponují celou řadou mnohdy mimořádných technologických schopností, které nabízí svým stabilním zákazníkům. Na komunikaci a obsluhu potřeb pro zavedené zákazníky je zpravidla orientováno veškeré obchodní úsilí.

Advantage Group nabízí pravidelnou a systematickou obchodní podporu výrobním podnikům, která je zaměřená na rozšíření portfolia zákazníků, sjednání nových zakázek a diverzifikaci obchodních kanálů. K tomu účelu disponujeme vlastním specializovaným obchodním týmem Advantage Trading, který formou externí služby velmi rychle posílí stávající obchodní kapacity výrobního podniku a orientuje se na získání nových zákazníků.

Obchodní podpora

Rozvoj Vaší společnosti je možné realizovat průnikem na nové trhy. Jsme připraveni využít naše zkušenosti a kontakty ve prospěch Vaší společnosti.

Praktická podpora průniku na zájmové zahraniční trhy zahrnuje dočasné posílení Vašich obchodních kapacit. Realizuje se výběr konkrétních potenciálních odběratelů a následně jejich oslovení s přesnou nabídkou, kdy oslovujeme konkrétní lidi odpovědné za nákup. Cílem je zajistit konkrétní objednávky pro klienta a u velkých společností zápis na seznam dodavatelů.

Realizujeme praktickou podporu průniku do dalších obchodních segmentů, rozšiřující obchodní uplatnění vašich výrobků. Jde o dočasné posílení Vašich obchodních kapacit. Realizuje se výběr konkrétních potenciálních odběratelů a jejich následné oslovení s přesnou nabídkou, kdy oslovujeme konkrétní lidi odpovědné za nákup. Cílem je zajistit konkrétní objednávky pro klienta a u velkých společností zápis na seznam dodavatelů.

Na základě přesné specifikace nevytížených výrobních schopností hledáme potenciální odběratele s cílem získat objednávky.

Při sloučení několika výrobců s navazující přidanou hodnotou do zájmového klastru (dodavatelského konsorcia) lze získat významné zakázky od významných a bonitních odběratelů. Naše společnost zde vystupuje jako aranžér klastru.

Každý obchod je ve finále realizován obchodní smlouvou. Naším přínosem je vyjednávání obchodních smluv tak, aby pro klienta byla smlouva bezpečná, vyvážená a proveditelná bez skrytých rizik.

K podpoře obchodu pomůžeme vytvořit marketingovou strategii a zajistíme realizaci PR podpory, produktového marketingu a promyšlené konkrétní reklamy, případně adaptované na prostředí sociálních sítí.

V čem Vám může služba Advantage Trading pomoci?

Využijte znalostí poradenské společnosti orientované na Obchod, Výrobu, Management, Ekonomiku a financování, M&A. Znalosti Advantage Group  z prostředí průmyslových SME a zahraničních obchodních kontaktů využijte ve Váš prospěch.

Při těchto aktivitách je zaručeno nekompromisní dodržování obchodního tajemství ze strany AG.

Jaký je typický zákazník služby Advantage Trading?

Typický partner / zákazník:

FAQ – Odpovědi na nejčastější otázky

Za službu se platí pravidelný měsíční poplatek, který je významně nižší než osobní náklady na jednoho kvalifikovaného obchodníka v zaměstnaneckém poměru. Na základě podpisu konkrétních objednávek, smluv, zajišťujících reálné zakázky pro výrobní společnost vyúčtujeme odměnu za úspěch, která je ve výši do  1,9 % ze sjednaného objemu zakázky, splatnost této odměny může být rozložena na delší časové období, než se realizace zakázky projeví v CF výrobní společnosti.

Délka služby stejně jako přesná a konkrétní pravidla se sjednávají na míru podle Vaší konkrétní potřeby.

V průběhu celé obchodní spolupráce a dva roky po jejím ukončení je smluvně chráněn zájem výrobního podniku. Získaná obchodní data jsou exkluzivním majetkem výrobního podniku a jsou bezpečně uložena v ITC sytému AG.

Je vyloučen střet zájmů (není možné mít v portfoliu AG konkurenční subjekty) a využívat data výrobního podniku k jinému než smluvnímu účelu.

Přemýšlíte o službách Advantage Tradingu?

Pojďme se pobavit o...

…  dalším růstu Vaší společnosti

… vstupu Vaší společnosti na další trhy

… zefektivnění řízení Vaší společnosti

… vhodném financování provozu a investičních akcí

Budeme rádi, když nám zavoláte...

Napište nám, rádi se potkáme