Advantage Group, a.s.

Nabízíme komplexní služby v oblasti nákupu a prodeje společnosti

M&A je označení pro fúze a akvizice a zahrnuje komplexní soubor postupů, metod a technik, využívající znalostí z oblastí práva, financí, ekonomie a oceňování podniků.  

Fúze je označení transakce, při které dochází ke spojení dvou (nebo více) společností. Výsledkem fúze je zánik jedné z fúzovaných společností (fúze sloučením), případně zánik obou fúzujících společností a vznik společnosti zcela nové (fúze splynutím).

Akvizice je označení nákupu či prodeje celé firmy nebo většinového podílu. Na rozdíl od fúze, při akvizici žádná společnost nezaniká ani nevzniká společnost nová. Při akvizicích není vždy nutná dohoda obou společností (akvizice přátelská nebo nepřátelská).

Prodej společnosti

Komplexní služby v oblasti prodeje společností.

Nákup společnosti

Komplexní služby v oblasti nákupu společností.

Fúze společností

Komplexní služby v oblasti fúzování společností.

V čem Vám může poradenství v oblasti nákupu a prodeje společnosti pomoci?

Eliminujete úskalí a rizika, která prodej společnosti nebo vstup investora obnáší, připravíme Vás na tento zásadní krok a pomůžeme v dané problematice zorientovat. 

Pomůžeme Vám rozšířit podnikání formou akvizice jiné firmy a získat tak další zákazníky, know-how nebo výrobní kapacity.

Výhody spolupráce s Advantage Group, a.s.

Ctíme tradice českého průmyslu 

Věříme, že nám předci připravili pevné základy, na kterých můžeme stavět. Vážíme si těch, kteří se postarali o budování průmyslového základu naší země. Vidíme obdivuhodnou píli, vize a řemeslný um současných českých firem, které jsou existujícím vzorem, a je nám ctí, že s některými z nich spolupracujeme.

Sledujeme aktuální trendy 

Udržujeme si rozhled v jednotlivých průmyslových oborech. Usilujeme o to, aby naši klienti měli vždy náskok ve svém oboru.

Tvoříme užitečné synergie

Vždy se snažíme využít existujících synergií. Propojujeme naše klienty a jejich projekty. Vytváříme klastry, které přinášejí užitek všem stranám.

Chráníme citlivé informace, působíme po celé ČR, jsme nezávislí a transparentní

FAQ – Odpovědi na nejčastější otázky

Podle naší zkušenosti:

– Majitel nemá přirozeného nástupce;

– Majitel už nemá zájem, energii pokračovat v rozvoji společnosti;

– Majitel se chce spoji s někým silnějším, kdo posune schopnosti a výsledky na významně vyšší úroveň;

– Podnikání stagnuje, společnost je v problémech a majitel raději prodá než další pokles hodnoty společnosti.

To je dáno záměrem majitelů, ale samotná realizace transakce u jednoduché majetkové struktury vezme technicky řečeno 3 až 6 měsíců.

Samozřejmě. Před prodejem je vhodné optimalizovat manažerské schopnosti společnosti a její výkonost výrobní i obchodní. Naše společnost připravuje společnosti na prodej ve všech oblastech, včetně zajištění nových zakázek a posilování tržeb.

Ano. Je to jeden z důvodů prodeje.

Přemýšlíte o prodeji či nákupu společnosti?

Pojďme se pobavit o...

…  nákupu další společnosti

… fúzi s vhodnou společností

… prodeji Vaší společnosti

Budeme rádi, když nám zavoláte...

Napište nám, rádi se potkáme