Advantage Group, a.s.

Jsme firma složená z jednotlivců, kteří dohromady tvoří silný tým lidí se zkušeností s reálnou ekonomikou.

Zdeněk Dvořák

Chairman of the Board

Zdeněk má dlouholeté zkušenosti z vrcholového podnikového managementu, bankovnictví, s realizací fúzí, akvizic a strategických projektů. Osobně řídil projekty v řádu miliard korun. Podílel se například na restrukturalizaci státního podniku LOM PRAHA; akvizici a restrukturalizaci společnosti Let Kunovice; připravil a podílel se na realizaci rozvoje letecké společnosti ABS Jets. Pracoval v J&T Bance v oblasti projektového financování a přípravy projektů pro privátní klienty banky. Významnou zkušeností bylo komplexní řízení více než pětimiliardové investice, kde zodpovídal za investiční výstavbu a náběh výroby při budování nové ocelárny. V rámci své praxe realizoval řadu projektů nákupu a prodeje firem z reálné ekonomiky. Zdeněk těží ze znalosti průmyslu a financí. Je zakladatelem AG a do společnosti přinesl znalost strategického plánování, kompletní metodiku práce s přidanou hodnotou při akvizicích a prodejích společností, která je naší konkurenční výhodou.

Pavel Mráček

Chief
Operating Officer
Pavel má mnohaleté zkušenosti v manažerských pozicích ve finančnictví, v oblasti nemovitostí a v průmyslové výrobě. Dlouhá léta pracoval v bankovnictví, kde se převážně zaměřoval na financování malých a středních podniků. Byl odpovědný za obchodní činnosti v rámci úvěrových obchodů s korporátní i s privátní klientelou a za provádění finančních analýz.. V bankovnictví rovněž získal zkušenosti s řízením pobočkové sítě i s vedením pracovních týmů. V posledních letech zastával funkci předsedy správní rady ve výrobní společnosti České loděnice, ve které odpovídal za kompletní řízení, chod i ekonomické a finanční výsledky této společnosti, která je tradičním českým výrobcem nákladních lodí, technických plavidel, plovoucích zařízení a velkých ocelových konstrukcí.

Ilja Moravec

Project Manager
Chairman of the Supervisory Board
Ilja za svoji profesionální kariéru získal významné zkušenosti s vedením lidí, přípravou a řízením projektů, v identifikaci a řízení rizik. V krvi má analytický a procesní přístup při hledání řešení. Ve své profesní praxi prošel jak výrobními společnostmi, tak i bankovnictvím. Je specialistou na procesní analýzu, systém řízení jakosti a rizik. Během realizace akvizic jsou přínosem jeho mimořádné schopnosti sestavování, řízení a vyjednávání transakční dokumentace. Má za sebou řízení velkých projektů, např. v pozici generálního ředitele společnosti 1. Projektová, a.s. plnil roli EPC dodavatele miliardového investičního celku. V týmu se uplatňuje především při realizaci akvizic a u systémově náročných projektů. Stál například za úspěšným uvedením akcií společnosti Borealis Exploration Limited na Prime market Burzy cenných papírů Praha.

Jan Utinek

Utinek
Head of Commercial Team

Honza přináší dlouholeté zkušenosti získané převážně ze sektorů všeobecného strojírenství a leteckého průmyslu. V společnosti Aero Vodochody jako výrobní ředitel odpovídal za zlepšování interních výrobních a logistických procesů. Tyto zkušenosti následně aktivně využil v Business Developmentu pro globálně působící High-Tech společnosti. Honza se s prokazatelnými výsledky ve společnosti Honeywell International podílel na rozšiřování portfolia produktů, vyhledával a realizoval obchodní příležitosti a také realizoval úkoly, které vedly ke zvýšení profitability. Své zkušenosti získané v korporátní klientele uplatnil při podpoře expanze SME podniků, kde stanovil a aplikoval strategie pro rozvoj produktů, získání nových trhů a zvýšení spokojenosti zákazníků. V neposlední řadě působil na pozici CEO, kde aktivně zajišťoval business development, obchod a optimalizaci procesů v sektoru leteckých komponent a pozemní vojenské techniky. Honza uplatňuje strukturovaný přístup, dokáže efektivně řídit rozsáhlé projekty v globálním turbulentním prostředí.

Tomáš Mácha

Partner
Chief Advisor
Tomáš přináší do firmy zkušenosti z vrcholového podnikového managementu. Působil zejména na pozicích finančního a generálního ředitele v sektoru výroby i služeb. Svou kariéru začal v bankovnictví, kde se specializoval na financování firemní a korporátní klientely. K jeho profesní vášni patří příprava sofistikovaných business modelů a citlivostních analýz. Dlouhodobě se věnuje přípravě podnikatelských plánů. Ve své praxi se specializuje na projektové financování nejčastěji za účasti bank. Má zkušenosti s krizovým řízením firem a restrukturalizacemi. Za dobu své kariéry po několik let paralelně přednášel na VŠE a také učil na Obchodní akademii.

Aleš Sokolík

Head of
General Trading
Aleš přináší do společnosti dlouholeté zkušenosti s řízením průmyslových podniků a obchodních týmů. Převážnou část své profesní kariéry strávil v nábytkářském odvětví, jak v tuzemských, tak nadnárodních společnostech. Pracoval jako obchodní ředitel ve společnosti TECHO a. s. V této funkci měl na starosti vstup venture kapitálu a následnou úspěšnou expanzi v rámci celé Evropy. Byl jednatelem společnosti SAMAS ČR, která byla součástí holdingu největšího evropského výrobce kancelářského nábytku SAMAS holding. Funkci jednatele vykonával také ve společnosti Mias OC, která je významným tuzemským výrobcem kancelářského nábytku. V této společnosti úspěšně realizoval expanzi na německý trh.

Kristýna Váchalová

Head of
Green
Kristýna přináší dlouholeté zkušenosti z vývoje automotive a vodíkových technologií. Dokázala se prosadit v nelehkém prostředí automotive v Německu, kde také několik let žila. Během své pracovní kariéry v koncernu firmy Daimler AG postupně s přicházejícími vývojovými projekty se zaměřením na vývoj benzínových, dieselových, hybridních a vodíkových pohonů, rostla až do úrovně projektového managementu. Kristýna vlastní patent na systém vypouštění vody z výfuku vodíkového vozidla. Ve společnosti má na starosti vodíková témata a expanzi na Německý trh.

Petr Koreň

Head of
Corporate Finance
Petr za svou třicetiletou praxi v řízení financí podniků tuzemských i zahraničních v oblasti výroby, poskytování služeb v oboru bezpečnosti, financování a řízení projektů investic, praxi na mediálním trhu, nasbíral mnoho zkušeností, které v naší společnosti spolu s ostatními kolegy bohatě využije. Zaměřuje se na oblasti finančního managementu firem, využití finančních nástrojů pro řízení, optimalizace řízení a organizační struktury, restrukturalizace firem, využití majetku a jeho zhodnocování, zvyšování celkové dosahované rentability, efektivitu investičních a akvizičních projektů a jejich financování, zvyšování hodnoty firem a M&A. Pracoval na pozicích finančních ředitelů tuzemských firem VÚANCH, Český rozhlas, Ústecké pivovary, Viadrus, ze zahraničních firem pak pracoval pro firmy Kyocera Solar Europe, Bronswerk, G4S Cash Solution, G4S Secure Solution. V rámci Interim managementu absolvoval několik projektů v tuzemsku i zahraničí na pozici CFO.

Petr Kozák

Head of Team Excellence
Petrovy praktické zkušenosti vycházejí ze dvou oblastí: budování zahraničního a tuzemského obchodu a z propojování pracovních týmů (týmy prodeje, servisu, výroby, péče o zákazníky, backoffice). Jeho doménou je především analýza a zvyšování týmové produktivity a stability. Pro dosažení měřitelných výsledků využívá nástroje a procesy specializované personalistiky. Počínaje talent scoutingem přes nastavování flexibilního systému odměňování po řízení koučinků pro management. Petr s klienty řeší prevenci rizik vyplývajících ze ztráty klíčových zaměstnanců a strategii personálního řízení. Společně s managementem pak navrhuje a zavádí do praxe pravidla a procesy pro efektivní spolupráci napříč firemními týmy.

Hlavní spolupracující specialisté

Pavel Vaculík

Pavel pracoval dlouhodobě pro významnou finanční skupinu. Připravoval Business plány a prováděl Due Diligence společností při řešení akvizic. V pozici technického ředitele společnosti 1. Projektová vedl tým pro realizaci výstavby ocelárny na Slovensku a výstavby hangáru na letišti Ruzyně jako staveb na klíč. Pro společnost SGS Czech Republic se podíle na významných a rozsáhlých investičních projektech v pozici projektového manažera a cenového manažera v celkových investičních nákladech přes 4 mld. Kč. Má zkušenosti s vedením firem z pozice člena představenstva i člena dozorčí rady. V rámci Advantage Group Pavel posuzuje technicko-technologické projekty, studie proveditelnosti, stavebně inženýrské činností.

Lenka Toušková

Lenka vystudovala stavební fakultu ČVUT. Poté sbírala zkušenosti v odborném nakladatelství, kde vedla tým oddělení stavební literatury a pracovala na vývoji nových produktů. Své organizační schopnosti poté zúročila jako produkční architektonického studia. V posledních letech se pohybuje v oblasti property managementu.

Robin Prinke

Robin získal zkušenosti v oblasti energetiky, kde participoval na zavádění prodeje v ryze servisních zákaznických centrech, což zahrnovalo přípravy analýz a plánů prodejů, plánování rozvoje a hodnocení zaměstnanců.  Má praxi v nastavování a optimalizaci procesů pro prodej a zákaznický servis. Ve své kariéře se úspěšně podílel na realizaci a vedení projektů v oblasti IS/IT zaměřených na digitalizaci procesů, zavádění nebo rozvoj informačních systémů, zákaznických portálů či reportingových nástrojů.