Lidé

Jsme firma složená z jednotlivců, kteří dohromady tvoří silný tým lidí se zkušeností s reálnou ekonomikou.

Naše VIZE

“Být vyhledávanou, moderní a praktickou poradenskou společností, která přináší užitek pro malé a střední podniky.”

Naše POSLÁNÍ

“Poskytovat komplexní poradenské služby, vnímající podnik jako celek a rozvíjející jeho přidanou hodnotu.”

Zdeněk Dvořák

Chairman of the Board

Zdeněk má dlouholeté zkušenosti z vrcholového podnikového managementu, bankovnictví, s realizací fúzí, akvizic a strategických projektů. Osobně řídil projekty v řádu miliard korun. Podílel se například na restrukturalizaci státního podniku LOM PRAHA; akvizici a restrukturalizaci společnosti Let Kunovice; připravil a podílel se na realizaci rozvoje letecké společnosti ABS Jets. Pracoval v J&T Bance v oblasti projektového financování a přípravy projektů pro privátní klienty banky. Významnou zkušeností bylo komplexní řízení více než pětimiliardové investice, kde zodpovídal za investiční výstavbu a náběh výroby při budování nové ocelárny. V rámci své praxe realizoval řadu projektů nákupu a prodeje firem z reálné ekonomiky. Zdeněk těží ze znalosti průmyslu a financí. Je zakladatelem AG a do společnosti přinesl znalost strategického plánování, kompletní metodiku práce s přidanou hodnotou při akvizicích a prodejích společností, která je naší konkurenční výhodou.

Ilja Moravec

Project Manager
Chairman of the Supervisory Board
Ilja za svoji profesionální kariéru získal významné zkušenosti s vedením lidí, přípravou a řízením projektů, v identifikaci a řízení rizik. V krvi má analytický a procesní přístup při hledání řešení. Ve své profesní praxi prošel jak výrobními společnostmi, tak i bankovnictvím. Je specialistou na procesní analýzu, systém řízení jakosti a rizik. Během realizace akvizic jsou přínosem jeho mimořádné schopnosti sestavování, řízení a vyjednávání transakční dokumentace. Má za sebou řízení velkých projektů, např. v pozici generálního ředitele společnosti 1. Projektová, a.s. plnil roli EPC dodavatele miliardového investičního celku. V týmu se uplatňuje především při realizaci akvizic a u systémově náročných projektů. Stál například za úspěšným uvedením akcií společnosti Borealis Exploration Limited na Prime market Burzy cenných papírů Praha.

Tomáš Mácha

Partner
Chief Advisor
Tomáš přináší do firmy zkušenosti z vrcholového podnikového managementu. Působil zejména na pozicích finančního a generálního ředitele v sektoru výroby i služeb. Svou kariéru začal v bankovnictví, kde se specializoval na financování firemní a korporátní klientely. K jeho profesní vášni patří příprava sofistikovaných business modelů a citlivostních analýz. Dlouhodobě se věnuje přípravě podnikatelských plánů. Ve své praxi se specializuje na projektové financování nejčastěji za účasti bank. Má zkušenosti s krizovým řízením firem a restrukturalizacemi. Za dobu své kariéry po několik let paralelně přednášel na VŠE a také učil na Obchodní akademii.

Ladislav Dekány

Senior Advisor

Ladislav během své pracovní kariéry nasbíral mnoho zkušeností s vedením lidí a projektů ve společnostech různého charakteru, od menších až po velké nadnárodní korporace. Pohyboval se v prostředí společností, pro něž byl přirozený hi-tech vývoj. Znalosti a zkušenosti v oblasti řízení těchto aktivit velmi rád sdílí a předává dalším. Proto je také zapojen do projektu CzechEkoSystem, kde působí jako kouč pro technologické start-upy. Je velmi platným členem týmu, který výraznou měrou přispívá svými zkušenosti v oblasti rozvoje soft-skills. Podílí se úspěšně na projektech s cílem nastavení strategické řízení společností, projektového řízení a nebo optimalizací firemních procesů.  

Petr Kozák

Head of Team Excellence
Petrovy praktické zkušenosti vycházejí ze dvou oblastí: budování zahraničního a tuzemského obchodu a z propojování pracovních týmů (týmy prodeje, servisu, výroby, péče o zákazníky, backoffice). Jeho doménou je především analýza a zvyšování týmové produktivity a stability. Pro dosažení měřitelných výsledků využívá nástroje a procesy specializované personalistiky. Počínaje talent scoutingem přes nastavování flexibilního systému odměňování po řízení koučinků pro management. Petr s klienty řeší prevenci rizik vyplývajících ze ztráty klíčových zaměstnanců a strategii personálního řízení. Společně s managementem pak navrhuje a zavádí do praxe pravidla a procesy pro efektivní spolupráci napříč firemními týmy.

Dalibor Večerka

Head of Business Consulting

Dalibor je obchodník. Svoji profesní kariéru zahájil v podniku zahraničního obchodu, kde získal zkušenosti s bankami, mezinárodním platebním stykem a vytvářením obchodních kontaktů. Následně působil v dalších obchodních firmách, kde se na pozicích obchodního ředitele soustředil na komunikaci, obchod a rozvoj kontraktů s klienty z celého světa. Dále pak obchodoval pro největšího pojišťovacího makléře v ČR a SLO a získával klienty ve státním i soukromém sektoru. Poznatky z těchto pracovních pozic pak zúročil ve firmě, kterou založil a která se soustředila na optimalizaci nákladové struktury, kdy je s využitím elektronických aukcí dosahováno optimální ceny s ohledem na definované požadavky klientů. Nabídnout klientovi to, co reálně potřebuje, slyšet jeho potřeby a dokázat je uspokojit je to, co umí Dalibor nabídnout.

Radovan Hrubý

Business Law

Radovan má významné praktické zkušenosti s právním managementem, kdy 5 let řídil právní oddělení mezinárodní korporace ve středoevropském regionu. Při své dosavadní praxi poznal rozličná podnikatelská prostředí a má proto konkrétní znalosti fungování podnikání od regionálního po mezinárodní. Našim klientům poskytuje adresnou a konkrétní pomoc, směřující k dosažení jejich podnikatelských cílů. Při přípravě podnikových strategií a při praktické realizaci M&A projektů završuje právní stránku realizace. V rámci společnosti se specializuje na přípravu a realizaci projektů, ve kterých přebíráme společnost za účelem manažerského řízení, tzv. Management contract.

Hlavní spolupracující specialisté

Petra Ďoubalová

Petra získala v průběhu své pracovní praxe zkušenosti s procesním řízením firem, strategickým poradenstvím a s vyhledáváním vhodných investičních zdrojů pro start a rozvoj projektů. Cenné znalosti a zkušenosti si přinesla z období své práce ve španělských firmách působících v automobilovém průmyslu (Grupo Antolín Bohemia a Grupo Mondragón). Následně se několik let věnovala designu programů pro podporu malých a středních firem v agentuře CzechInvest. Sedm let působila jako tajemnice České venture kapitálové a private equity asociace. Zkušenosti z investičního prostředí získala při svém působení v roli investiční manažerky ve skupině Arca Capital.

Pavel Vaculík

Pavel pracoval dlouhodobě pro významnou finanční skupinu. Připravoval Business plány a prováděl Due Diligence společností při řešení akvizic. V pozici technického ředitele společnosti 1. Projektová vedl tým pro realizaci výstavby ocelárny na Slovensku a výstavby hangáru na letišti Ruzyně jako staveb na klíč. Pro společnost SGS Czech Republic se podíle na významných a rozsáhlých investičních projektech v pozici projektového manažera a cenového manažera v celkových investičních nákladech přes 4 mld. Kč. Má zkušenosti s vedením firem z pozice člena představenstva i člena dozorčí rady. V rámci Advantage Group Pavel posuzuje technicko-technologické projekty, studie proveditelnosti, stavebně inženýrské činností.

Marek Habrnal

Marek má letité zkušenosti z oblasti investičních analýz, finančního plánování a přípravy podnikatelských plánů. Ve své kariéře získával dovednosti ve velkém investičním fondu a zároveň ve svém vlastním podnikání. Jeho firma ProfiPodnikatelskyPlan.cz, která s Advantage Group spolupracuje, pomáhá s plánováním a rozvojem podnikání, financováním podnikatelských záměrů firem, finanční analýzou, hodnocením návratnosti investic apod. Vybudoval si dobré jméno mezi investory nebo investičními fondy, pro které připravuje například valuační analýzy, investiční doporučení nebo finanční due diligence. V Advantage Group má na starosti projektové řízení a finanční stránku M&A procesů.

Jan Slavíček

Jan pomáhal stavět privátní bankovnictví pro Českou spořitelnu, kde působil jako bankovní specialista a interní lektorem týmové práce. Po vstupu Erste do ČS odjel na tři roky sbírat jazykové i pracovní zkušenosti do zahraničí. Návrat do ČR ho posunul do segmentu Rozvoje firemních zaměstnanců převážně v oblasti interní komunikace. Postupně se začal soustředit na malé a střední firmy a přímou práci s jejich majiteli v oblasti strategie nástupnictví a předání firmy. Stál u několika středních M&A transakcí a projektově zaštiťoval komplexní implementaci služby DINO České pošty. Jeho doménou je zvyšování hodnoty firem prostřednictvím konstrukce rady nevýkonných ředitelů, moderace procesu nástupnictví a vytváření kultury učících se organizací. Referenčně se odkazuje například na Comap, Etnetera Group nebo MeDitorial.

Robin Prinke

Robin získal zkušenosti v oblasti energetiky, kde participoval na zavádění prodeje v ryze servisních zákaznických centrech, což zahrnovalo přípravy analýz a plánů prodejů, plánování rozvoje a hodnocení zaměstnanců.  Má praxi v nastavování a optimalizaci procesů pro prodej a zákaznický servis. Ve své kariéře se úspěšně podílel na realizaci a vedení projektů v oblasti IS/IT zaměřených na digitalizaci procesů, zavádění nebo rozvoj informačních systémů, zákaznických portálů či reportingových nástrojů.

Miloš Dubovský

Miloš svoji profesionální kariéru zahájil v ozbrojených silách České republiky, kde si mimo jiné rozvinul svůj analytický a procesní přístup při řešení různých úkolů. Následně se podílel například na technicko-investičním rozvoji státního podniku LOM PRAHA. V pozici vedoucího procurementu společnosti 1. Projektová zabezpečoval komplexní dodávky pro realizaci výstavby ocelárny a výstavby letištního hangáru. Má zkušenosti s vedením firem z pozice člena představenstva i člena dozorčí rady. U společnosti Advantage Group je od jejího založení a po celou dobu zabezpečoval provoz nejenom této společnosti, ale i ostatních společností v jejím koncernu. V rámci Advantage Group zabezpečuje přípravu smluvní dokumentace a posuzuje majetkovo-právní aspekty projektů.