Advantage Group, a.s.

Vaše podpora v ekonomice Vašeho podniku!

Poradenství v této kategorii zahrnuje především vyhodnocení  ekonomického postavení firmy, její výkonnosti, rentability a hledání způsobů, jak ji dále zlepšit.

Finanční situace je pak posuzována, optimalizována z hledisky finanční síly, odolnosti podniku, vhodného využití cizích zdrojů a prakticky je zajišťováno optimální financování. V tomto kontextu je pak posuzována, optimalizována celková úroveň finančního řízení společnosti.

Finance

Zajišťujeme kompletní potřeby financování podniku. Vybíráme na trhu nejvhodnější financování s ohledem na nejvýhodnější a nejbezpečnější podmínky pro podnik. Financování realizujeme na základě podnikatelského plánu.

Zajišťujeme kapitálové financování pro situace, kdy financování úvěrem není vhodné nebo možné. Kapitálové financování zajišťujeme i formou tzv. kvazi-equity. Takto se označuje situace, kdy majitel podniku může kapitál vrátit zpět subjektu, který ho poskytl, aniž by přišel o část podílu/akcií ve společnosti. Součástí našich služeb je vyjednání smlouvy, která je pro podnik jasná a bezpečná. Specifickou formou získání kapitálu je také vstup na Pražskou burzu cenných papírů (PBCP), trh START, kde je naše společnost poradcem.

Dlouhodobé financování zahrnuje financování všech investic, akvizicí jiných společností. Jednoduše financování budoucího růstu hodnoty společnosti. Dlouhodobé financování zajišťujeme také s využitím služeb státem vlastněných bank a dotačních titulů. Součástí našich služeb je vyjednání souvisejících smluv.

Vybereme pro Vás nejvhodnějšího poskytovatele a vyjednáme úvěrovou smlouvu pro veškeré financování provozu společnosti.

V některých případech bankovní domy nabízí horší podmínky než ČNB schválené nebankovní instituce. V některých případech je situace podniků taková, že je banky financovat nechtějí. Vyjednáme pro podniky vhodné a bezpečné nebankovní financování.

V běžné praxi podniků je třeba poskytovat celou řadu platebních instrumentů od faktoringu, bankovních garancí a záruk, apod. Rádi pro podniky tyto instrumenty smluvně zajistíme.

V čem Vám může ekonomické poradenství a finanční plán pomoci?

Řada rozhodnutí se Vám může zdát v krátkodobém horizontu jako správná, ale mnohokrát teprve následný vývoj v delším časovém období ukáže, zda je tomu tak doopravdy. S pomocí ekonomického poradenství eliminujete špatná rozhodnutí a neefektivní volby, umí ušetřit řadu zbytečných nákladů nebo naopak dopomoci k efektivnější volbě s výsledným navýšením vašeho podnikatelského potenciálu a aktiv.

Výhody spolupráce s Advantage Group, a.s.

Ctíme tradice českého průmyslu 

Věříme, že nám předci připravili pevné základy, na kterých můžeme stavět. Vážíme si těch, kteří se postarali o budování průmyslového základu naší země. Vidíme obdivuhodnou píli, vize a řemeslný um současných českých firem, které jsou existujícím vzorem a je nám ctí, že s některými z nich spolupracujeme.

Sledujeme aktuální trendy 

Udržujeme si rozhled v jednotlivých průmyslových oborech. Usilujeme o to, aby naši klienti měli vždy náskok ve svém oboru.

Tvoříme užitečné synergie

Vždy se snažíme využít existujících synergií. Propojujeme naše klienty a jejich projekty. Vytváříme klastry, které přinášejí užitek všem stranám.

Chráníme citlivé informace, působíme po celé ČR, jsme nezávislí a transparentní

FAQ – Odpovědi na nejčastější otázky

Přemýšlíte o službách ekonomického poradenství?

Pojďme se pobavit o...

… vhodném financování provozu

… možnostech financování investičních akcí

Budeme rádi, když nám zavoláte...

Napište nám, rádi se potkáme