Advantage Group, a.s.

Prodej společnosti

Nejčastější důvody prodeje firmy

Transakce prodeje firmy

Proces prodeje firmy je náročný a vyžaduje maximální možnou přípravu a zapojení profesionálů z různých oborů. V rámci přípravy a realizace prodejní transakce je třeba zpracovat a vyhodnotit množství informací od vnitropodnikové problematiky, přes právní a ekonomické otázky až po makroekonomické pohledy. 

Aby mohla být stanovena odpovídající, oboustranně výhodná cena za prodej společnosti, je nutné podrobně zanalyzovat celou prodávanou společnost. Analýza společnosti zahrnuje komplexní posouzení společnosti z pohledů ekonomických, obchodních i právních. 

Další důležitou částí transakce je hledání a výběr vhodného finančního nebo strategického investora. 

Naprostou samozřejmostí je rovněž využití právních specialistů pro tvorbu a uzavírání finální transakční dokumentace.

Proč při prodeji firmy spolupracovat s námi?

Provedeme s Vámi přípravu společnosti na prodej, přičemž aplikujeme politiku maximalizace hodnoty. Navrhneme vhodné kupující. Celý prodejní proces realizujeme „na klíč“, včetně přípravy kompletní transakční dokumentace. Prodejní proces je realizován citlivě a diskrétně, s ohledem na nenarušení běžné provozní činnosti vaší společnosti.

Máme mnohaleté zkušenosti s nákupy a prodeji společností. Jsme tým kvalifikovaných odborníků. Využíváme svých odborných znalostí a zkušeností ale rovněž chápeme jak citlivý a pro majitele i velmi emočně náročný může prodej jeho firmy být.

Zaměřujeme se na nákupy, fúze a prodeje výrobních a strojírenských podniků.

Přemýšlíte o prodeji společnosti?

Pojďme se pobavit o...

…  nákupu další společnosti

… fúzi s vhodnou společností

… prodeji Vaší společnosti

Budeme rádi, když nám zavoláte...

Napište nám, rádi se potkáme